werkzaam heden

Inspecties van sprinklerinstallaties, kelders en reinwatertanks

Sprinklerinstallaties, kelders en reinwatertanks

Onderwaterscan kan de inspectie van uw bluswatertank of sprinklertank, kelder met wateropslag en reinwatertank doen onder protocol TB67 type B. Wij leveren een gedetailleerd rapport aan zodat de conditie van uw installatie is vastgelegd voor de komende jaren. Met de BlueROV kunnen we in de tank of ruimte rondvaren en stapsgewijs de tankwand onderzoeken. Dit proces wordt vastgelegd op video. Bij constateringen kunnen we ook een wanddiktemeter inzetten en de dikte van de wand (of het verschil daarin) registreren. Mocht zich onder in de tank of aan de wanden sediment afgezet hebben, dan kunnen wij dit door middel van een rijdende ROV met een stofzuigmond verwijderen. Ook de dikte van de stalen wand van de tank kunnen wij voor u meten, door een Ultrasoon diktemeter te monteren op de ROV. De leidingen van de sprinklerinstallatie worden met een slang camera geïnspecteerd. Onderwaterscan zal de geconstateerde bevindingen aan u of de door u aangewezen instantie rapporteren. Een deskundige van het installatiebedrijf of een van uw mensen is welkom om tijdens de inspectie mee te kijken.

Geautomatiseerd proces

Met het door ons zelf ontwikkelde, unieke automatiseringsproces leggen we tijdens het filmen pin-points vast, die terug te vinden zijn in de video. De pin-points zijn gekoppeld aan de tijdlijn, wat betekent dat u aan de tijdlijn in de video kunt zien waar tijdens de inspectie iets is vermeld. De informatie verschijnt in tekstblokjes in de video en daarnaast in het gedetailleerde rapport wat wij samen met de volledige video opleveren.

Damwanden, kunstwerken, sluizen

Damwanden, kunstwerken en sluizen moeten regelmatige worden geïnspecteerd om veiligheid te waarborgen. In plaats van teams van duikers die dit voor u doen, kunt u kiezen voor een inspectie met onderwaterdrones. De conditie van de wanden, deuren of werken wordt dan met video in beeld gebracht. Wanneer er iets opvalt dat niet in orde lijkt, kan met de video worden ingezoemd om de verdachte plek beter in beeld te brengen. Met het geautomatiseerde proces van Onderwaterscan maakt de inspecteur aantekeningen in de video. Deze ‘pinpoints’ kunt u later terug vinden in de video, maar ook in het gedetailleerde rapport dat wordt afgeleverd.

Schoonmaakwerk onder water

Het kan voorkomen dat de inspectie met video wordt bemoeilijkt omdat er sediment is afgezet tegen de te inspecteren wand die al jaren onder water staat. Wanneer dit voorkomt kunnen we de Deeptrekker Revolution voorzien van een Caviblaster reinigings Unit die gevoed wordt vanuit schoonwatertank in onze truck. Daarmee is het mogelijk om overgangen, dilatatievoegen of roosters onder hoge druk schoon te spuiten. Op stalen damwanden kunnen wij de DT640 crawler unit gebruiken die is voorzien van magnetische wielen.

Search & Recovery

Onderwaterscan kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar en bergen van verloren zaken in het water. Dit kan gaan van een verloren voorwerp tot een vermist persoon. Vooronderzoek kunnen wij doen met onze proffesionele RHIB (Ridged Hul Inflatable Boat) die is uitgerust met een Chirp Bottom Scanning Sonar, hiermee kunnen wij de grotere objecten opsporen en dat middels de ROV’s bekijken. De ROV heeft video en sonar waardoor we vaak een goed beeld krijgen van het op te sporen object. Een video van dichtbij kan soms ook in minder helder water uitkomst brengen voor registratie of identificatie. Deze technieken werden geleerd door samenwerking met verschillende organisaties in zowel binnen als buitenland.

Meer

Natuurlijk kan Onderwaterscan nog veel meer. U kunt ons altijd vragen tot hoever onze mogelijkheden kunnen aansluiten bij uw wensen. Zo kunnen wij ook water en sedimentmonsters nemen waar u wenst. Om bijvoorbeeld een beeld te krijgen of en wat er in het water zit of groeit. En ook kunnen wij bijvoorbeeld een haak met lijn meenemen onder water om deze te bevestigen aan een object om het middels een boei boven water zichtbaar te maken of zelfs te bergen. Hoever gaan uw wensen en onze mogelijkheden vraagt u ons gerust.